Program Wzmacniania Rodziny 10-14 – nabór

Nabór dla rodzin na zajęcia profilaktyczne Programu Wzmacniania Rodziny 10-14.

Program Wzmacniania Rodziny jest rekomendowany przez KBPN, PARPA i Ośrodek Rozwoju Edukacji, spełnia standardy jakości „Dobre praktyki”.

Oferta skierowana jest do wszystkich, którzy chcieli by wzmocnić więzi rodzinne, a w szczególności do rodzin, w których rodzice:

 • czują, że trudno jest im się porozumieć ze swoim dzieckiem,
 • nie mają pomysłów na to jak wyegzekwować obowiązki od swojego dziecka,
 • czują się bezradni wobec swojego dziecka.

Natomiast dzieci:

 • mają problem z obowiązkami szkolnymi, zachowaniem w domu,
 • łatwo ulegają presji rówieśniczej,
 • podejmują pierwsze próby palenia papierosów, picia alkoholu czy innych zachowań ryzykownych.
Program przybiera formę warsztatów dla rodziców  i ich dzieci w wieku 10-14 lat.
Spotkania odbywają się raz w tygodniu przez okres 7 tygodni i trwają 2 godziny.
Dwóch wykwalifikowanych prowadzących!
Ilość miejsc ograniczona! Zapraszam do kontaktu.

Celem Programu Wzmacniania Rodziny (oryginalna nazwa programu to: Strenghtening Families Programe, SFP10-14) jest ograniczenie picia alkoholu i używania narkotyków przez młodzież w wieku od 10 – 14 lat. Program Wzmacniania Rodziny obejmuje konkretne zadania, których celem jest:

 • Pomóc rodzicom/opiekunom rozwijać umiejętności, które wspierają ich dzieci.
 • Nauczyć rodziców/opiekunów jak w efektywny sposób dyscyplinować dzieci oraz ukierunkowywać  je – ukierunkować dzieci na przyszłość tak, by przyjęły postawę pro-zdrowotną i sprawić by w większym stopniu doceniły swoich rodziców/opiekunów – nauczyć młodzież sposobów radzenia sobie ze stresem oraz presją rówieśniczą.

Cel ten jest osiągany poprzez rozwijanie zdolności wychowawczych, sprawowania kontroli przez rodziców oraz udoskonalanie umiejętności interpersonalnych i indywidualnych wśród nastolatków. Program jest przeznaczony dla wszystkich rodzin z dziećmi w wieku 10 – 14 lat, a materiały edukacyjne są opracowane w taki sposób, że mogą z nich korzystać osoby o bardzo zróżnicowanym poziomie wykształcenia. W Programie Wzmacniania Rodziny 10-14 na szeroką skale wykorzystane są materiały wideo, obrazujące zachowania pro-społeczne. Dzięki temu program jest odpowiedni dla rodzin z różnorodnych środowisk kulturowych.

Wyniki badań ewaluacyjnych prowadzonych w stanie Iowa w Stanach Zjednoczonych, udowodniły jego skuteczność w przeciwdziałaniu, używaniu i nadużywaniu alkoholu. Wśród młodzieży biorącej udział w programie po sześciu latach wskaźniki używania alkoholu, tytoniu i marihuany były znacząco niższe niż grupy kontrolnej wśród nastolatków z poza programu. Różnice pomiędzy młodzieżą biorącą udział w programie a młodzieżą z grupy kontrolnej pogłębiały się wraz z upływem czasu, co świadczy o narastającym znaczeniu umiejętności nabywanych w ramach programu oraz silnej więzi między rodzicami a dzieckiem. Młodzież uczestnicząca w SFP10-14 miała znacząco mniej problemów z zachowaniem w szkole niż ich uczestnicy w grupie kontrolnej.

Wśród rodziców stwierdzono poprawę takich specyficznych umiejętności wychowawczych jak ustalanie odpowiednich granic i budowanie pozytywnych więzi z dzieckiem. Rodzice wykazywali wzrost pozytywnych uczuć wobec dziecka, rozwinęli zdolność określania zasad obowiązujących dziecko i konsekwentnego ich przestrzegania. Rodzice nauczyli się skutecznie kontrolować swoje dzieci oraz stosować odpowiednią i konsekwentną dyscyplinę. Obecnie także w kilku krajach Europy są prowadzone na dużą skalę badania w celu adaptacji i oceny funkcjonowania i skuteczności SFP10-14 w Europie. Program profilaktyczny Wzmacniania Rodziny 10-14, który został zgłoszony do systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, został oceniony jako spełniający standardy na drugim poziomie jakości – DOBRA PPRAKTYKA.

Edukatorzy prowadzą również konsultacje z rodzicami i są do ich dyspozycji przez dodatkową 1 h poza warsztatem.

Podczas pierwszej godziny, rodzice/opiekunowie oraz młodzież biorą osobno udział w swoich sesjach, a drugą godzinę spędzają razem podczas sesji rodzinnej. Program skierowany jest do rodzin niepełnych, przybranych oraz pełnych. Idealnym rozwiązaniem było by, jeśli każde dziecko uczestniczyło by w sesjach w towarzystwie dwóch dorosłych, albo dwóch rodziców opiekunów lub jednego z rodziców opiekunów oraz innej osoby dorosłej będącej członkiem rodziny danego dziecka, dziadka, ciotki, wuja lub bliskiego przyjaciela rodziny. Dodatkowo istnieje możliwość przeprowadzenia czterech sesji przypominających, których celem jest wzmocnienie i przypomnienie sobie pojęć oraz umiejętności poznanych podczas pierwszych ośmiu sesji. Można je przeprowadzić w okresie od trzech do dwunastu miesięcy od czasu zakończenia programu.

Cennik promocyjny:

Warsztat, 14 godzin, całkowity koszt: 700 zł dla rodziny! Możliwość rozłożenia spłaty na raty.

Miejsce: Siedziba firmy: Wiele Wybudowanie 6.

Harmonogram spotkań:

Grupa jesienna nr 1

 • 10.09.2021 godziny 16:00-18:00
 • 17.09.2021 godziny 16:00-18:00
 • 24.09.2021 godziny 16:00-18:00
 • 01.10.2021 godziny 16:00-18:00
 • 8.10.2021 godziny 16:00-18:00
 • 15.10.2021 godziny 16:00-18:00
 • 22.10.2021 godziny 16:00-18:00

Zapraszam do kontaktu placówki (Szkoły, Urzędy, DK i inne) zainteresowane przeprowadzeniem warsztatów profilaktycznych. Chętnie wyślę ofertę i nawiążę współpracę! Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć u Was!

Ostatnie wpisy:
Menu