Psychoterapia

O mojej pracy

Jestem psychoterapeutą, pedagogiem i profilaktykiem. Pracuję jako specjalista psychoterapii uzależnień, trener, edukator rodzinny.

Pracuję z osobami, których dotknęły różnego rodzaju problemy psychiczne, głównie związane z uzależnieniem własnym albo ich bliskich.

Pracuję z osobami czynnie zażywającymi jak i w abstynencji, spotykam się z ludźmi na różnych etapach ich życia i zmiany. Terapię dopasowuję indywidualnie, optymalnie do potrzeb klienta. Pracuję w nurcie integracyjnym.

Pracuję z osobami współuzależnionymi, osobami, które borykają się z uzależnieniem osób znaczących w ich życiu (rodzice, partner-ka, dzieci, przyjaciel itp.)

Jestem przewodniczącą Stowarzyszenia Hamak, organizacji pozarządowej, którą założyłam wraz z przyjaciółmi w 2017r.

Doświadczenie zawodowe:
Doświadczenie zawodowe:
Od 02.09.2019
Od 02.09.2019
Własna działalność gospodarcza

Centrum Hamak Anna Łangowska (psychoterapia, turystyka, rękodzieło),

Od 01.03.2019
Od 01.03.2019
Dyżury w Punkcie Konsultacyjnym

Dyżury w Punkcie Konsultacyjnym dla osób dotkniętych problemem narkomanii oraz współuzależnienia, ul. Batorego 4A, 89-650 Czersk,

Od 01.03.2019
Od 01.03.2019
Specjalista psychoterapii uzależnień

Poradnia Leczenia Uzależnień w Czersku, ul. Królowej Jadwigi 4,

Od 03.2017
Od 03.2017
Przewodnicząca Stowarzyszenia Hamak

KRS 0000671613, gmina Karsin

Od 2016
Od 2016
Opiekun i trener w projekcie „Odnaleźć siebie”

NZOZ „MONAR” Ośrodek Rehabilitacyjno – Readaptacyjny dla Dzieci i Młodzieży w Gdańsku

Od 05.2014 do 05.2018
Od 05.2014 do 05.2018
Wiceprzewodnicząca

w Stowarzyszeniu na Rzecz osób uzależnionych „Zmiana”

Od 15.07.2006 do 20.12.2019r
Od 15.07.2006 do 20.12.2019r
Specjalista terapii uzależnień

Pełny etat na stanowisku:  specjalista terapii uzależnień w NZOZ Centrum Leczenia Uzależnień „Zaroślak” , Kurcze 21, 89-650 Czersk.

Od 01.07.2013 do 30.06.2016r
Od 01.07.2013 do 30.06.2016r
Punkt Konsultacyjny

Dla osób dotkniętych problemem narkomanii, ul. Dworcowa 15, 89-650 Czersk.

Od 01.03.2012 do 31.12.2012
Od 01.03.2012 do 31.12.2012
Specjalista psychoterapii uzależnień

NZOZ „HOMO-LIBER”, Żukówko 16, 77-100 Bytów.

Od 2012r
Od 2012r
Wpisana do Ewidencji STU

Współpraca z Wymiarem Sprawiedliwości.
ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-narkomanii

Staże zawodowe:
Staże zawodowe:
11. 2009
11. 2009
Staż kliniczny

Młodzieżowy  Ośrodek Terapeutyczny  „Mrowisko”, Aleja Niepodległości 817 A, 81-850 Sopot.

Od 31.03 do 13.04.2008
Od 31.03 do 13.04.2008
Staż kliniczny

NZOZ „MONAR” Ośrodek Rehabilitacyjno – Readaptacyjny dla Dzieci i Młodzieży w Gdańsku.

Od 07.06 do 14.07.2006
Od 07.06 do 14.07.2006
Staż

NZOZ Centrum Leczenia Uzależnień „Zaroślak”

Ukończyłam szkolenia:
Ukończyłam szkolenia:
Terapia poznawczo -behawioralna

AMIE Warszawa.

Uzależnienia behawioralne – hazard, pracoholizm

Szkolenie organizowane przez Śląską Fundację Błękitny Krzyż.

Anoreksja i bulimia psychiczna – w sieci pułapek

Wielkopolski Instytut Psychoterapii, 60-288 Poznań, ul. Promienista 30A/1

Anoreksja i bulimia psychiczna – w sieci pułapek

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

Programy Profilaktyczne rekomendowane przez PARPA i KBdsPN

Program Domowych Detektywów Jaś i Małgosia oraz Fantastyczne możliwości. Ośrodek szkoleniowy Fundacji „ETOH”

Program Wzmacniania Rodziny 10-14

Ośrodek szkoleniowy Maraton w Warszawie.

Szkolenia dla liderów organizacji pozarządowych

(powiat chojnicki i kościerski)

Szkolenie organizowane przez Grupę ERGO

Możliwość realizacji projektów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym ze środków EFS.

Kurs w zakresie: pedagogika o specjalizacji: psychopedagogika

Instytut Postępowania Twórczego.

Kurs na wychowawcę w placówkach wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Instytut Postępowania Twórczego.

Wykształcenie:
Wykształcenie:
Praktyk Dialogu Motywującego PTDM, certyfikat nr 20

wydany Przez Polskie Towarzystwo Dialogu Motywacyjnego w Gdańsku
ptdm.eu/lista-praktykow-dm-ptdm

Specjalista Terapii Uzależnień

certyfikat nr SP/0624/2011 wydany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, podmiot szkolący: Polska Federacja Społeczności Terapeutycznych w Gdańsku.

Tytuł magistra pedagogiki

specjalność: psychopedagogika

Studia licencjackie

specjalność: wychowanie z profilaktyką uzależnień.

Studium policealne

specjalność: obsługa turystyki i hotelarstwa.

Menu