Profilaktyka

Profilaktyka to oddziaływania skierowane do dzieci i młodzieży

Profilaktyka ma zapobiegać wystąpieniu różnego rodzaju problemów w przyszłości, głównie sytuacji, które mogłyby doprowadzić do szeroko rozumianego wykluczenia społecznego, nieumiejętności odnalezienia się w społeczeństwie i odnalezienia zadowolenia z życia.

Dla rodzin

Jeśli jesteś rodzicem, który martwi się o przyszłość swojego dziecka i chciałby zapobiec jego późniejszym, możliwym problemom skorzystaj z programu profilaktycznego dla rodzin.

Program Wzmacniania Rodziny 10-14

Jeżeli dzieje się coś niepokojącego skorzystaj z konsultacji lub poradnictwa. Możesz spotkać się indywidualnie lub na spotkaniu rodzinnym. Skontaktuj się w celu omówienia szczegółów.

Możesz przyjechać na wczasy i przy okazji spotkać się z psychoterapeutą. To może być dobry moment, żeby wykorzystać wspólny czas, w sprzyjającym otoczeniu, na poruszenie ważnych dla Was tematów.

Doświadczenie

Ukończyłam studia I stopnia z zakresu profilaktyki, jestem trenerem trzech rekomendowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii Programów.
Ofertę dla placówek zainteresowanych przeprowadzeniem zajęć profilaktycznych wysyłam po wcześniejszym kontakcie.

Planowane oddziaływania profilaktyczne w aktualnościach
Menu